اطلاعات شخصی

تحصیلات

+

آشنايي با زبان انگليسي

سوابق و تجربيات كاري

+

آشنایی با نرم افزار های عمومی

+

معرف ها

+