ضـــدعفونی کـــننده سطوح بدون الکل

Dosi Disinfection

محلول ضدعفونی‌کننده دوسی، بر اساس آخرین پژوهش‌های علمی در زمینه قدرت مواد ضدعفونی‌کننده جهت مقابله با ویروس کرونا تهیه گردیده است. این محلول حاوی عصاره اکالیپتوس می‌باشد و سیستم تنفسی بدن را تقویت می‌کند.

طریقه مصرف: مقدار مورد نیاز از محصول را ترجیحا داخل ظروف افشانه ویا سم پاش‌های دستی بریزید و سطوح را به محلول آغشته کنید. بعد از حد‌ود یک دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد، درصورت لزوم سطح را با دستمال تمیز خشک نمایید.

طیف اثر: باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها مانند: HINI, HCV, HBV,HIV و کرونا ویروس

توجه: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. با چشم تماس پیدا نکند و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.

این محلول برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده می‌شود از استفاده آن برر‌وی چرم، پارچه و الیاف طبیعی خودداری کنید.

-کیلوگرم
تعداد در کارتن4عدد